Artykuł w SRL związany z pakietem hybridMT

Artykuł związany z pakietem hybridMT został właśnie opublikowany w Seismological Research Letters – Electronic Seismologist! Artykuł jest dostępny bez opłat:

Grzegorz Kwiatek, Patricia Martinez-Garzon and M. Bohnhoff (2016). HybridMT: A MATLAB/shell environment package for seismic moment tensor inversion and refinement. Seismol. Res. Lett. 87 (4), DOI: 10.1785/0220150251.. (1.8 MiB)