Artykuł o kalibracji czujników sejsmoakustycznych

Właśnie opublikowaliśmy artykuł w International Journal of Rock Mechanics and Mining Science związany z kalibracją czujników sejsmoakustycznych w badaniach na próbkach:  “An improved method for seismic moment tensor inversion of acoustic emissions through assessment of sensor coupling and sensitivity to incidence angle“.

Referencja:

Kwiatek, G., Charalampidou, E.-M., Dresen, G., and S. Stanchits (2013). An improved method for seismic moment tensor inversion of acoustic emissions through assessment of sensor coupling and sensitivity to incidence angle. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. DOI: 10.1016/j.ijrmms.2013.11.005 [ Article Page ].