Artykuł w Geology nt wpływu powierzchni uskoku na mechanizmy wstrząsów i b-value

Opublikowaliśmy nowy artykuł w Geology związany z badaniem próbek skalnych. Tym razem analizujemy wpływ powierzchni uskoku (“fault roughness”) na charakterystykę emisji sejsmoakustycznej, w szczególności mechanizmy i współczynnik b relacji Gutenberga-Richtera.

Referencja:

Goebel, T.H.W., Kwiatek, G., Becker, T.W., Brodsky, E.E. and G. Dresen (2017). What allows seismic events to grow big?: Insights from b-value and fault roughness analysis in laboratory stick-slip experiments. Geology 45 (9): 815-818, DOI: 10.1130/G39147.1 [ Article Page ]