Artykuł w Geothermics dotyczący sejsmiczności indukowanej

Mój artykuł “High resolution analysis of seismicity induced at Berlín geothermal field, El Salvador” został w końcu opublikowany w specjalnym wydaniu Geothermics dotyczącym sejsmiczności indukowanej.

Referencja: Kwiatek, G., Bulut, F., Bohnhoff, M., and G. Dresen (2013). High-resolution analysis of seismicity induced at Berlín geothermal field, El Salvador. Geothermics. DOI: 10.1016/j.geothermics.2013.09.008 [ Article Page ]