Artykuł w GRL: Rotacja tensora naprężeń i sejsmiczność indukowana w The Geysers, USA

Razem z kolegami z GFZ udało nam się opublikować pierwszy artykuł w GRL dotyczący rotacji tensor naprężeń spowodowanego wstrzykiwaniem płynów w polu geotermalnym The Geysers w Kalifonii, USA. Artykuł został opublikowany w 40 woluminie Geophysical Research Letters. Pełna refencja:

Martínez-Garzón, P., M. Bohnhoff, G. Kwiatek, and G. Dresen (2013), Stress tensor changes related to fluid injection at The Geysers geothermal field, California, Geophys. Res. Lett., 40, doi:10.1002/grl.50438.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.