Artykuł w JGR – projekt JAGUARS

Opublikowaliśmy kolejny artykuł w Journal of Geophysical Research, tym razem dotyczący projektu JAGUARS:

Kozłowska, M., Orlecka-Sikora, B., Kwiatek, G., Boettcher, M. S. and G. Dresen (2014). Nanoseismicity and picoseismicity rate changes from static stress triggering caused by a Mw2.2 earthquake in Mponeng gold mine, South Africa, J. Geophys. Res. 120, DOI: 10.1002/2014JB011410. [ Article page ]