Mechanizmy – Test Jacknife w Foci

Program FOCI umożliwia przeprowadzenie testu “Jacknife” dla mechanizmów ogniska. W pierwszej kolejności mechanizm ogniska jest obliczany dla wszystkich danych wejściowych (wszystkich stacji). W kolejnym kroku do obliczeń wykorzystane są wszystkie dane wejściowe za wyjątkiem pierwszego pomiaru; następnie wszystkie za wyjątkiem drugiego, itd. W efekcie otrzymujemy N+1 rozwiązań, gdzie N jest liczbą danych wejściowych (stanowisk, pomiarów pierwszego wstąpienia fali P etc.).

Pół godziny pracy i… niewielka przeróbka do programu. Teraz, gdy wyświetlane są rozwiązania tensora momentu sejsmicznego z wykorzystaniem testu Jacknife, rozwiązania płaszczyzn uskoku przedstawiane są w różnych kolorach – domyślnie czerwonym dla uskoku odwróconego, niebieskim dla normalnego i zielonym dla przesuwczego. Umożliwia to łatwe zorientowanie się, który pomiar prowadzi do anomalnego rozwiązania, o ile takie anomalne rozwiązanie istnieje.

Udoskonalenie pojawi się w kolejnej wersji programu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.