Niestabilność uskoków w The Geysers

Opublikowaliśmy nowy artykuł w Journal of Geophysical Research: Solid Earth zawierający dyskusję wpływu długotrwałej stymulacji zbiornika geotermalnego na reaktywację uskoków dla pola geotermalnego The Geysers w Kalifornii.

Referencja:

Martínez-Garzón, P., Kwiatek, G., Bohnhoff, M., and G. Dresen (2016). Impact of fluid injection on fracture reactivation at The Geysers geothermal field. J. Geophys. Res. 121, DOI: 10.1002/2016JB013137. [ Artykuł ]