Risk

O projekcie

RISK jest programem komputerowym dla środowiska Microsoft Windows stworzonym na potrzeby kopalnianej stacji sejsmicznej kopalni “Rudna” KGHM Polska Miedź S.A.. Program powstał w ramach mojej pracy dyplomowej “Program komputerowy do analizy lokalnego hazardu sejsmicznego na podstawie katalogu sejsmicznego kopalni “Rudna” KGHM Polska Miedź S.A.”.

Program wykorzystuje najnowsze metody nieparametrycznej analizy hazardu sejsmicznego z wykorzystaniem jądra adaptacyjnego (Lasocki et al., 2002) oraz klasyczną parametryczną analizę hazardu, umożliwiając szybką, skuteczną i wysoce wiarygodną ocenę stanu zagrożenia kopalni silnymi wstrząsami indukowanymi eksploatacją górniczą. Program umożliwia szybkie obliczenie następujących charakterystyk:

Hazard sejsmiczny i pochodne

 • Hazard sejsmiczny (prawdopodobieństwo przekroczenia określonej magnitudy w ustalonym okresie czasu)
 • Średni okres powrotu zjawiska o określonej magnitudzie (interwał czasu średnio co jaki pojawiają się wstrząsy o określonej magnitudzie przy założeniu stacjonarnego przebiegu procesu pękania górotworu)
 • Hazard w funkcji magnitudy (prawdopodobieństwo przekroczenia w okresie wielokrotności D jednostek czasu określonej magnitudy)
 • Gęstość prawdopodobieństwa rozkładu magnitudy (relacja Gutenberga-Richtera)
 • Dystrybuanta gęstości prawdopodobieństwa rozkładu magnitudy
 • Zmiany w czasie współczynnika b relacji Gutenberga-Richtera
 • Zmiany w czasie hazardu sejsmicznego i średniego okresu powrotu

Powyższe charakterystyki można obliczać z wykorzystaniem klasycznego parametrycznego modelu analizy hazardu oraz nieparametrycznej analizy hazardu sejsmicznego.

Inne statystyki:

 • Aktywność sejsmiczna
 • Skumulowana aktywność sejsmiczna
 • Energia wyzwolona
 • Skumulowana energia wyzwolona
 • Wykres powtarzalności

Wykorzystanie

Mimo że program został zasadniczo przygotowany do pracy na kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, nic nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać go dla danych pochodzących z innych kopalni. Jedynym warunkiem efektywnego wykorzystania programu jest posiadanie odpowiednio sformatowanego katalogu sejsmicznego z następującymi danymi (w formie bazy danych DBF, pliku tekstowego):

 • Data i czas wystąpienia wstrząsu
 • Energia lub magnituda wstrząsu
 • Lokalizacja zjawiska (w kartezjańskim układzie odniesienia, opcjonalnie)

Dostępność programu

Program nie jest obecnie aktywnie rozwijany. Aktualna wersja dostępna jest w sekcji “Pliki”. Wszelkie pytania odnoście instalacji, obsługi i problemów proponuję kierować na mój adres e-mail.

Pliki

Ściągnij pełną wersję programu

Bibliografia

Lasocki, S., Kijko, A. and Graham, G. (2002) Model-free Seismic Hazard Analysis. In: Seismogenic Process Monitoring. (eds. H. Ogasawara, T. Yanagidani, and M. Ando). Balkema, Lisse, pp. 327-339.