Projekty

FOCI

FOCI jest programem umożliwiającym analizę parametrów ogniska sejsmicznego na podstawie zarejestrowanych sejsmogramów. Aplikacja pozwala na obliczenie tensora momentu sejsmicznego (mechanizmu ogniska – położenia płaszczyzny uskoku) oraz analizę spektralną sygnału (magnituda momentu sejsmicznego, rozmiar uskoku, statyczny spadek naprężeń, wyzwolona energia, naprężenie pozorne). Program jest dostosowany do działania z sieciami lokalnymi, co czyni go niezmiernie użytecznym w analizie danych pochodzących z kopalnianych sieci sejsmicznych.

[ Strona projektu ]

RISK

Program powstał w ramach mojej pracy dyplomowej “Program komputerowy do analizy lokalnego hazardu sejsmicznego na podstawie katalogu sejsmicznego kopalni “Rudna” KGHM Polska Miedź S.A.”. Program wykorzystuje najnowsze metody parametrycznej i nieparametrycznej analizy hazardu sejsmicznego służące szybkiej, skutecznej i wysoce wiarygodnej ocenie stanu zagrożenia kopalni silnymi wstrząsami indukowanymi eksploatacją górniczą.

[ Strona projektu ]

WinMECH

WinMech jest programem służącym obliczaniu mechanizmu wstrząsu na podstawie znaków pierwszego wstąpienia fali P. Obliczane rozwiązanie jest rozwiązaniem ścinającym. Program został dostosowany do obsługi sygnałów pochodzących z kopalni miedzi Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

[ Strona projektu ]

DXFLib

DXFLib jest biblioteką napisaną dla programu MATLAB umożliwiającą tworzenie plików w formacie AutocadDXF. Format AutocadDXF jest popularnym formatem odczytywanym przez wiele programów CAD, a same pliki DXF mogą być także w prosty sposób skonwertowane do “trójwymiarowych” plików PDF.

[ Polska strona projektu (skrót) ] [ Angielska strona projektu ]