Foci

FOCI jest desktopową aplikacją umożliwiającą analizę parametrów ogniska sejsmicznego na podstawie zarejestrowanych sejsmogramów. Aplikacja pozwala na:

  • Obliczenie tensora momentu sejsmicznego – położenia płaszczyzny uskoku oraz względnego przemieszczenia skrzydeł uskoku względem siebie na skutek wstrząsu.
  • Obliczenie parametrów ogniska wstrząsu z wykorzystaniem analizy spektralnej sygnału (magnitudy momentu sejsmicznego, rozmiaru uskoku, statyczny spadku naprężeń, energii wyzwolonej w formie fal sejsmicznych oraz naprężenia pozornego.

Program jest dostosowany do działania z sieciami lokalnymi, co czyni go niezmiernie użytecznym w analizie danych pochodzących z kopalnianych sieci sejsmicznych. Szczegółowe informacje of programie można uzyskać na podstronach:

Wersje

Program pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000/XP/Vista/7/8 (32/64-bitowych).

Licencja

Szczegółowe informacje dostępne są w pliku licencji programu.

Pomoc

Program nie powstałby bez bezpośredniej pomocy technicznej wielu osób którym chciałbym w tym miejscu podziękować: Paweł Wiejacz, Bogusław Domański, Ryszard Makowski, Marek Burdzy, Beata Orlecka-Sikora i Bożena Hersztowska.

Program wykorzystuje bądź wykorzystywał dodatkowe komponenty niezależnych programistów:

  • TColorPickerButton VCL component, Copyright © 1999 Mike Lischke (public@lischke-online.de);
  • BMSpinEdit VCL component: Copyright © 2001-2003 by Boian Mitov (mitov@mitov.com), Website: http://www.mitov.com; http://www.openwire.org
  • XMLParser module: Copyright © 2002, Frank Vanden Berghen
  • Instalator programu: Inno Setup Compiler 5.1.4 (ISPP 5.1.2.0), Copyright © 1997-2005 Jordan Russell, Portions Copyright © 2000-2005 Martijn Laan (http://www.innosetup.com)

Podziękowania

Paweł Wiejacz, Bogusław Domański, Sławomir Jerzy Gibowicz, Marek Burdzy, Ryszard Makowski, Marian Król, Wojciech Dębski, Eugeniusz Koziarz, Ilona Kwiatkowska, Marcin Pussak, Anita Zych-Kotwicka, Artur Kotwicki, Łukasz Rudziński, Nikos Melis, Beata Orlecka-Sikora, Bożena Hersztowska, Katrin Plenkers, Grzegorz Lizurek.