Radiacja fal P i S dla modelu shear-tensile

Podczas pracy nad artykułem do Journal of Geophysical Research na temat ilorazu energii wyzwolonej w falach S i P stworzyłem całkiem pokaźną ilość funkcji w MATLABIe. Jedna z tych funkcji zagościła ostatnio na MATLAB File Exchange. Funkcja rpgen.m oblicza współczynniki radiacji fali P, S, SH oraz SV z wykorzystaniem modelu shear-tensile.

Link: RPGEN.M – Matlab File Exchange.