Statystyki w nowej wersji Foci

Wkrótce opublikowana zostanie nowa wersja programu Foci która rozpocznie nową serię z oznaczeniem “Rhea”. Oprócz sporej ilości poprawek i usprawnień pojawi się możliwość wyświetlania statystyk parametrów inwersji tensora momentu sejsmicznego gdy wykorzystywany jest “Test głębokości”.

Test głębokości istnieje w programie Foci już od pewnego czasu. Pozwala on na obliczenie mechanizmu ogniska dla różnych głębokości ogniska. Jest to użyteczne, ponieważ znajomość właściwej głębokości wstrząsu ma dla obliczania tensora momentu sejsmicznego duże znaczenie. Wynika to z faktu, że w przeważającej większości kopalniane sieci sejsmometryczne złożone są z geofonów lub sejsmometrów rejestrujących składową pionową drgań gruntu. Jednocześnie, typowa lokalizacja czujników pokrywa się (w sensie głębokości) z położeniem wstrząsów. Efektem tego jest następująca sytuacja: fale P propagują niemalże poziomo i rejestrowane są na czujnikach rejestrujących przeważnie składową pionową. Efektem tego są wysokie kąty wejścia fali, przekładające się na dużą poprawkę do amplitudy. Powoduje to niestety niestabilność rozwiązania tensora momentu sejsmicznego.

Test głębokości umożliwia policzenie mechanizmów ogniska dla wstrząsów położonych nieco poniżej lub powyżej oryginalnego hipocentrum. Dotychczas, Foci umożliwiał wyłącznie przeglądanie mechanizmów z różnych głębokości. W nowej wersji programu pojawi się nowe okno ze statystykami, pozwalające na wybranie najlepszego rozwiązania.

Zmiany wartości względnego błędu obliczania tensora momentu sejsmicznego wraz z głębokością.
Zmiany wartości względnego błędu obliczania tensora momentu sejsmicznego wraz z głębokością.

Powyższy rysunek przedstawia zmiany wartości względnego błędu wyznaczania tensora momentu sejsmicznego wraz z głębokością dla trzech typów rozwiązania równocześnie: pełnego, o śladzie zerowym oraz ścinającego. Widać, że rozwiązanie ścinające jest znacznie lepsze, jeśli założymy że hipocentrum jest nieco poniżej (30m) oryginalnej lokalizacji.

Zmiany procentowej wartości składowych dla pełnego rozwiązania tensora momentu sejsmicznego w funkcji głębokości.
Zmiany procentowej wartości składowych dla pełnego rozwiązania tensora momentu sejsmicznego w funkcji głębokości.

Kolejny rysunek przedstawia zmiany procentowej wartości składowych tensora (izotropowa, CLVD i ścinająca) dla rozwiązania pełnego tensora momentu sejsmicznego w funkcji głębokości. Na rysunku widać, że rozwiązanie dla oryginalnej głębokości wstrząsu charakteryzuje się dużymi wartościami składowych nieścinających (około -30% zarówno dla CLVD jak i dla składowej izotropowej). W sytuacji gdy jesteśmy pewni, że tak duże składowe izotropowe są nierealne (np. wstrząs pojawił się na znanym uskoku) można rozważyć, czy lokalizacja wstrząsu jest prawidłowa. Jeśli głębokość wstrząsu zostanie przesunięta o 30m poniżej oryginalnej lokalizacji, zarówno składowa izotropowa jak i CLVD są bliskie 0%.

Powyższe statystyki pojawią się w najbliższej wersji programu Foci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.