Strona poświęcona funkcji RPGEN

Dodałem stronę związaną z funkcją RPGEN. Skrypt RPGEN.m oblicza radiację fal P, S, SH oraz SV z wykorzystaniem modelu shear-tensile. Skrypt ten jest częścią artykułu “Assessment of P and S wave energy radiated from very small shear-tensile seismic events in a deep South African mine” opublikowanego w Journal of Geophysical Research.