Currently browsing tag

foci

foci

Uaktualnienie 3.8.1 do foci

Opublikowana została nowa (3.8.1) wersja pakietu foci – w pełnej oraz trialowej wersji. Zmiany związane są głównie z wprowadzeniem tłumienia do obliczania tensora momentu sejsmicznego (na razie w formie testowej, dlatego opcje są domyślnie wyłączone) oraz (pod maską) stopniowym upraszczaniem kodu.

– Introduction of inelastic attenuation correction in calculation of full seismic moment tensor.
– Multiple corrections to preferences window.
– Introduction of foci package into github version control system
– Code cleanup.

Polska wersja strony foci została także uproszczona i zmieniona – wkrótce powstanie jej angielski odpowiednik.

Artykuł o nieścinających wstrząsach indukowanych

Nowy artykuł w Geophysical Reseach Letters które właśnie został opublikowany przedstawia rezultaty inwersji tensora momentu sejsmicznego dla wybranej grupy wstrząsów z pola geothermalnego The Geysers.

Referencja:

Martínez-Garzón, P., Kwiatek, G., Bohnhoff, M., and G. Dresen (2017). Volumetric components in the earthquake source related to fluid injection and stress state. Geophys. Res. Lett. 44, DOI: 10.1002/2016GL071963. [ Article Page ]

Abstract

We investigate source processes of fluid-induced seismicity from The Geysers geothermal
reservoir in California to determine their relation with hydraulic operations and improve the corresponding seismic hazard estimates. Analysis of 869 well-constrained full moment tensors (Mw 0.8–3.5) reveals significant non-double-couple components (>25%) for about 65% of the events. Volumetric deformation is governed by cumulative injection rates with larger non-double-couple components observed near the wells and during high injection periods. Source mechanisms are magnitude dependent and vary significantly between faulting regimes. Normal faulting events (Mw<2) reveal substantial volumetric components indicating dilatancy in contrast to strike-slip events that have a dominant double-couple source. Volumetric components indicating closure of cracks in the source region are mostly found for reverse faulting events with Mw>2.5. Our results imply that source processes and magnitudes of fluid-induced seismic events are strongly affected by the hydraulic operations, the reservoir stress state, and the faulting regime.

Nowy artykuł o analizie danych sejsmoakustycznych

Opublikowaliśmy nowy artykuł dotyczący analizy danych sejsmoakustycznych. Referencja:

Charalampidou, E.-M., Stanchits, S., Kwiatek, G. and G. Dresen (2014). Brittle failure and fault reactivation in sandstone by fluid injection, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 1-16, DOI: 10.1080/19648189.2014.896752. [ Article Page ]

Abstract:

We performed laboratory experiments on sandstone specimens to study brittle failure and the reactivation of an experimentally produced failure plane induced by pore-pressure perturbations using constant force control in high compressive stress states. Here, we focus on the shear failure of a dry sample and the later on induced fracture plane reactivation due to water injection. Acoustic Emission (AE) monitoring has been used during both experiments. We also used ultrasonic wave velocities to monitor pore fluid migration through the initially dry specimen. To characterise AE source mechanisms, we analysed first motion polarities and performed full moment tensor inversion at all stages of the experiments. For the case of water injection on the dry specimen that previously failed in shear, AE activity during formation of new fractures is dominated by tensile and shear sources as opposed to the fracture plane reactivation, when compressive and shear sources are most frequent. Furthermore, during the reactivation of the latter, compressive sources involve higher compressive components compared to the shear failure case. The polarity method and the moment tensor inversion reveal similar source mechanisms but the latter provides more information on the source components.

Nowa wersja programu Foci (3.2.0 Rhea)

Wydana została nowa wersja programu Foci – 3.2.0, która rozpoczyna nową serię o oznaczeniu “Rhea”. Poniżej lista najważniejszych zmian i usuniętych błędów wprowadzonych w tej wersji:

 • Korekta krytycznego błędu obliczania procentowej ilości składowych tensora momentu sejsmicznego. Błąd mógł pojawić się dla  mechanizmów w których największa wartość własna tensora momentu sejsmicznego była ujemna (dotyczy niewielkiej ilości rozwiązań z dużą ujemną wartością ISO oraz CLVD). Błąd nie miał wpływu na wartości pozostałych parametrów mechanizmu zjawiska, ani na jego graficzną prezentację.
 • Dodanie obsługi formatów ARAMIS/ASCII oraz ARAMIS_ME/ASCII – dostępne w wersji komercyjnego dla użytkowników wtyczki ASC2VCL.
 • Dodatkowe zbiorcze statystyki przy włączonym teście głębokości: zmiany względnego błędu tensora z głębokością, zmiany wartości składowych pełnego tensora z głębokością, zmiany współczynnika jakości z głębokością.
 • W pliku FCF zapisywane są także rozwiązania wynikające z użycia opcji przetwarzania tensora momentu sejsmicznego: “Test Głębokośc” i “Test wpływu stacji”.
 • Rozwiązania DC Jacknife wyświetlane są teraz różnymi kolorami w zależności od typu rozwiązania (domyślnie czerwony dla uskoku odwróconego, niebieski dla normalnego i zielony dla przesuwczego). Pozwala to odróżnić łatwe “anomalne” rozwiązania dla testu stacji. Wprowadzona poprawka dotyczy starego i nowego sposobu wyświetlania tensora momentu sejsmicznego.
 • Wyświetlanie podpowiedzi o stacjach w oknie rozwiązania tensora momentu sejsmicznego dla biblioteki CAIRO.
 • Niewielkie poprawki optymalizacyjnie w oknie rozwiązania tensora momentu sejsmicznego.
 • Poprawione rysowanie oznaczeń stacji w oknie tensora.
 • Poprawienie działania menu kontekstowego w oknie rozwiązania tensora momentu sejsmicznego.
 • Poprawka do interpretacji rozszerzeń wtyczek.
 • Poprawki modułu obsługi plików konfiguracji sieci sejsmometrycznej.
 • Poprawienie stabilności obliczania kąta wejścia fali.
 • Uaktualnienie wtyczki MBI2VCL do nowej wersji (intepretacja niestandardowych nazwa kanałów).
 • Uaktualnienie systemu zabezpieczeń programu.
 • Dodatkowe opcje profilów w kreatorze konfiguracji programu.
[download id=”7″ format=”1″]

 

[download id=”6″ format=”1″]

 

Uaktualnienie programu Foci (wersja 3.1.24)

Pełna wersja programu FOCI została uaktualniona do wersji 3.1.24. Jest to ostatnie uaktualnienie w tym roku. Lista zmian obejmuje:

 • Poprawienie wyświetlania markerów tak aby nazwy nie nachodziły na siebie
 • Wyświetlanie pomocniczego markeru teoretycznego miejsca wstąpienia fali P (So*). Położenie markeru obliczane jest na podstawie czasu S-P. Parametry obliczeń pobierane z dodatkowych pól w oknie preferencji
 • Niewielkie poprawki do całego kodu
 • Optymalizacja aplikacji

Program można ściągnąć wykorzystując moduł automatycznej aktualizacji. Nową wersję programu można też ściągnąć bezpośrednio:

[download id=”7″ format=”1″]