Uaktualnienie programu Foci (wersja 3.1.24)

Pełna wersja programu FOCI została uaktualniona do wersji 3.1.24. Jest to ostatnie uaktualnienie w tym roku. Lista zmian obejmuje:

  • Poprawienie wyświetlania markerów tak aby nazwy nie nachodziły na siebie
  • Wyświetlanie pomocniczego markeru teoretycznego miejsca wstąpienia fali P (So*). Położenie markeru obliczane jest na podstawie czasu S-P. Parametry obliczeń pobierane z dodatkowych pól w oknie preferencji
  • Niewielkie poprawki do całego kodu
  • Optymalizacja aplikacji

Program można ściągnąć wykorzystując moduł automatycznej aktualizacji. Nową wersję programu można też ściągnąć bezpośrednio:

[download id=”7″ format=”1″]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.